АВО акредитации и партньорства

Името на езиков и изпитен център АВО е синоним на качествено езиково обучение:

•   Eдинственото училище в страната, което е акредитиран и пълноправен член на Асоциацията за оценка и акредитация на качеството на езиковите услуги EAQUALS.

Като част от сектор образование към Съвета на Европа, EAQUALS е фактор в изграждането на стандарти и критерии за Европейско качество в езиковото обучение и акредитацията на езикови центрове в Европа. Международни екипи водещи специалисти от цяла Европа, работят по проекти на асоциацията за развитие на различни аспекти от чуждоезиковото обучение. Като член на асоциацията, АВО  участва в част от тези проекти.  
 
•   Oт 2002 до сега АВО е единственият учебен център в България, който е акредитиран от Университета Кеймбридж да провежда курсовете за международно признатите преподавателски квалификации CELTA и DELTA.
 

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) е първата стъпка за хора, които желаят да придобият международно призната правоспособност за преподаватели по английски език. Курсът е предназначен както за кандидати, които имат малък или никакъв опит в преподаването на английски, така и за хора с натрупан опит, които искат да придобият международно валиден сертификат.

 

DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) е международна квалификация за академични директори и за предопаватели с богат опит в преподаването на английски език.

 

Преподавателските квалификации на АВО дават възможност на тези, които желаят да се развиват в областта на преподаването на английски език, да придобият знанията и уменията, необходими, за да бъдат добри професионалисти, да получат международно признат сертификат, който би могъл да открие много нови възможности за професионално развитие. Голяма част от преподавателите, които са придобили преподавателска квалификация в АВО, успяват да бързо намерят работа като учители по английски в частни езикови центрове в цяла България. Не са малко и тези, които се реализират успешно и в други държави по света – Великобритания, Италия, Испания, Латинска Америка, Китай, Индонезия, Русия и много други.

 

•   Член-основател на ОПТИМА – Българската асоциация за качествени езикови услуги.
След обстойни инспекции на всички аспекти от работата ОПТИМА акредитира езиковите организации, доказали качество във всички сфери: обучение, управление и работна среда.

АВО е първата организация в страната, акредитирана от ОПТИМА още през 2001 година.