Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 09.09.2017 от: 01/09 до: 09/09 27.07.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 16.09.2017 от: 09/09 до: 16/09 31.08.2017 369.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Пазарджик 07.10.2017 от: 29/09 до: 07/10 24.08.2017 349.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 07.10.2017 от: 29/09 до: 07/10 24.08.2017 349.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 04.11.2017 от: 27/10 до: 04/11 20.09.2017 369.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 04.11.2017 от: 27/10 до: 04/11 20.09.2017 349.00 лв. Регистрирай се
CPE На компютър София 18.11.2017 от: 11/11 до: 18/11 02.11.2017 379.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 01.12.2017 от: 24/11 до: 01/12 09.11.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Велико Търново 01.12.2017 от: 24/11 до: 01/12 09.11.2017 369.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 02.12.2017 от: 25/11 до: 02/12 10.11.2017 349.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия София 02.12.2017 от: 17/11 до: 02/12 12.10.2017 379.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър Велико Търново 02.12.2017 от: 25/11 до: 02/12 10.11.2017 349.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 02.12.2017 от: 17/11 до: 02/12 12.10.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия Гоце Делчев 02.12.2017 от: 17/11 до: 02/12 12.10.2017 379.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 09.12.2017 от: 24/11 до: 09/12 19.10.2017 369.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Ямбол 06.06.2027 от: 05/06 до: 06/06 01.06.2027 1.00 лв. Регистрирай се