Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На компютър София 22.03.2019 от: 15/03 до: 24/03 28.02.2019 385.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Ботевград 13.04.2019 от: 08/04 до: 18/04 04.03.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Перник 13.04.2019 от: 08/04 до: 18/04 04.03.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Ботевград 13.04.2019 от: 08/04 до: 18/04 04.03.2019 147.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Перник 13.04.2019 от: 08/04 до: 18/04 04.03.2019 147.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Ботевград 13.04.2019 от: 08/04 до: 18/04 04.03.2019 145.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Перник 13.04.2019 от: 05/04 до: 14/04 28.02.2019 249.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Перник 13.04.2019 от: 08/04 до: 18/04 04.03.2019 145.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Перник 13.04.2019 от: 05/04 до: 14/04 28.02.2019 239.00 лв. Регистрирай се
TKT (2 Modules) На хартия Варна 20.04.2019 04.03.2019 198.00 лв. Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия Плевен 20.04.2019 04.03.2019 99.00 лв. Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия Русе 20.04.2019 04.03.2019 99.00 лв. Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия Варна 20.04.2019 04.03.2019 99.00 лв. Регистрирай се
TKT (2 Modules) На хартия Плевен 20.04.2019 04.03.2019 198.00 лв. Регистрирай се
TKT (2 Modules) На хартия Русе 20.04.2019 04.03.2019 198.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На компютър София 17.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 25.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия София 17.05.2019 от: 12/05 до: 22/05 25.03.2019 145.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Стара Загора 18.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 01.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 18.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 01.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Стара Загора 18.05.2019 от: 13/05 до: 23/05 03.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Бургас 18.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 01.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
TKT (2 Modules) На хартия София 18.05.2019 27.03.2019 198.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Стара Загора 18.05.2019 от: 13/05 до: 23/05 03.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 18.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 01.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия София 18.05.2019 27.03.2019 99.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Бургас 18.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 01.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Стара Загора 18.05.2019 от: 13/05 до: 23/05 03.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Стара Загора 18.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 01.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Стара Загора 18.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 01.04.2019 239.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия София 21.05.2019 от: 16/05 до: 26/05 25.03.2019 147.00 лв. Регистрирай се
BEC Higher На хартия София 25.05.2019 от: 17/05 до: 26/05 10.04.2019 395.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия София 28.05.2019 от: 23/05 до: 02/06 10.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Видин 01.06.2019 от: 27/05 до: 06/06 04.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Видин 01.06.2019 от: 24/05 до: 02/06 03.04.2019 239.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Видин 01.06.2019 от: 24/05 до: 02/06 03.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Видин 01.06.2019 от: 27/05 до: 06/06 04.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Хасково 01.06.2019 от: 24/05 до: 02/06 03.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Добрич 01.06.2019 от: 24/05 до: 02/06 03.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Варна 01.06.2019 от: 24/05 до: 02/06 03.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Видин 01.06.2019 от: 27/05 до: 06/06 04.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия София 04.06.2019 от: 30/05 до: 09/06 12.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Плевен 04.06.2019 от: 30/05 до: 09/06 09.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия София 04.06.2019 от: 30/05 до: 09/06 12.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Плевен 04.06.2019 от: 30/05 до: 09/06 09.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия София 04.06.2019 от: 30/05 до: 09/06 12.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Плевен 04.06.2019 от: 30/05 до: 09/06 09.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Пазарджик 05.06.2019 от: 31/05 до: 10/06 09.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Пловдив 05.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 09.04.2019 239.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Пловдив 05.06.2019 от: 31/05 до: 10/06 09.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Пазарджик 05.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 09.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Пазарджик 05.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 09.04.2019 239.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Пазарджик 05.06.2019 от: 31/05 до: 10/06 09.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Пловдив 05.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 09.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Пловдив 05.06.2019 от: 31/05 до: 10/06 09.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Пазарджик 05.06.2019 от: 31/05 до: 10/06 09.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Пловдив 05.06.2019 от: 31/05 до: 10/06 09.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
BEC Vantage На хартия София 06.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Враца 07.06.2019 от: 02/06 до: 12/06 11.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Монтана 07.06.2019 от: 02/06 до: 12/06 11.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Враца 07.06.2019 от: 02/06 до: 12/06 11.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Монтана 07.06.2019 от: 02/06 до: 12/06 11.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Враца 07.06.2019 от: 02/06 до: 12/06 11.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Монтана 07.06.2019 от: 02/06 до: 12/06 11.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Хасково 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Бургас 08.06.2019 от: 03/06 до: 13/06 12.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Враца 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Монтана 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Бургас 08.06.2019 от: 03/06 до: 13/06 12.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия София 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Бургас 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия Кърджали 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Бургас 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 239.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия Враца 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Бургас 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Монтана 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 239.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Бургас 08.06.2019 от: 03/06 до: 13/06 12.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Кърджали 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Враца 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 239.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 11.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Монтана 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 10.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Видин 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 15.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Пазарджик 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 15.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Плевен 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 15.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Враца 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 15.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 15.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 14.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Бургас 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 15.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Бургас 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Видин 12.06.2019 от: 07/06 до: 17/06 16.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Монтана 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пазарджик 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Плевен 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Враца 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Гоце Делчев 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия София 13.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 17.04.2019 395.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия Бургас 13.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 17.04.2019 395.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Дупница 13.06.2019 от: 08/06 до: 18/06 17.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия Видин 13.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 17.04.2019 395.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Дупница 13.06.2019 от: 08/06 до: 18/06 17.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия Гоце Делчев 13.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 17.04.2019 395.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Дупница 13.06.2019 от: 08/06 до: 18/06 17.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Силистра 14.06.2019 от: 09/06 до: 19/06 18.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Силистра 14.06.2019 от: 09/06 до: 19/06 18.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Силистра 14.06.2019 от: 09/06 до: 19/06 18.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Силистра 15.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 17.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На компютър Силистра 15.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 17.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Сливен 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Ямбол 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Дупница 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 239.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пловдив 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Пазарджик 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Стара Загора 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Русе 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Благоевград 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Дупница 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Велико Търново 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Ловеч 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Дупница 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Велико Търново 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Дупница 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Пловдив 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Казанлък 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Стара Загора 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Русе 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Сливен 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Благоевград 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Ямбол 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Казанлък 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пазарджик 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Велико Търново 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 239.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Ловеч 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Велико Търново 29.06.2019 от: 21/06 до: 30/06 31.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 29.06.2019 от: 21/06 до: 30/06 31.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия София 29.06.2019 от: 21/06 до: 30/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 13.07.2019 от: 05/07 до: 14/07 15.06.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър Велико Търново 13.07.2019 от: 05/07 до: 14/07 15.06.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CPE На компютър София 13.07.2019 от: 05/07 до: 14/07 15.06.2019 395.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 20.07.2019 от: 12/07 до: 21/07 22.06.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 24.07.2019 от: 19/07 до: 28/07 29.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Перник 24.07.2019 от: 19/07 до: 28/07 29.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 25.07.2019 от: 19/07 до: 28/07 30.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Перник 25.07.2019 от: 19/07 до: 28/07 30.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 09.08.2019 от: 02/08 до: 11/08 18.07.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 10.08.2019 от: 02/08 до: 11/08 19.07.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 22.08.2019 от: 16/08 до: 25/08 11.07.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 23.08.2019 от: 16/08 до: 25/08 11.07.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 12.10.2019 от: 04/10 до: 13/10 29.08.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 19.10.2019 от: 11/10 до: 20/10 05.09.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 02.11.2019 от: 25/10 до: 03/11 19.09.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 09.11.2019 от: 01/11 до: 10/11 26.09.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 03.12.2019 от: 29/11 до: 08/12 22.10.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 04.12.2019 от: 29/11 до: 08/12 23.10.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия София 05.12.2019 от: 29/11 до: 08/12 24.10.2019 395.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Ямбол 06.06.2027 от: 05/06 до: 06/06 01.06.2027 1.00 лв. Регистрирай се