Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
YLE Flyers На хартия София 18.05.2018 от: 15/05 до: 20/05 26.03.2018 146.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия София 18.05.2018 от: 15/05 до: 20/05 26.03.2018 140.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На компютър София 18.05.2018 от: 11/05 до: 20/05 26.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия София 18.05.2018 от: 18/05 до: 20/05 26.03.2018 143.00 лв. Регистрирай се
TKT (2 Modules) На хартия Пловдив 19.05.2018 26.03.2018 190.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 19.05.2018 от: 11/05 до: 19/05 29.03.2018 375.00 лв. Регистрирай се
TKT (3 Modules) На хартия Пловдив 19.05.2018 26.03.2018 285.00 лв. Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия Пловдив 19.05.2018 26.03.2018 95.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 19.05.2018 от: 11/05 до: 19/05 29.03.2018 359.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Стара Загора 26.05.2018 от: 18/05 до: 26/05 13.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Стара Загора 26.05.2018 от: 21/05 до: 31/05 13.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Стара Загора 26.05.2018 от: 21/05 до: 31/05 13.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
BEC Higher На хартия София 26.05.2018 от: 18/05 до: 26/05 11.04.2018 385.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Стара Загора 26.05.2018 от: 21/05 до: 31/05 13.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Стара Загора 26.05.2018 от: 18/05 до: 26/05 13.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия Стара Загора 26.05.2018 от: 18/05 до: 26/05 13.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия Хасково 30.05.2018 от: 25/05 до: 03/06 20.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Добрич 01.06.2018 от: 28/05 до: 06/06 03.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Добрич 01.06.2018 от: 28/05 до: 06/06 03.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Добрич 01.06.2018 от: 28/05 до: 06/06 03.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Хасково 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия Варна 02.06.2018 10.04.2018 95.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Варна 02.06.2018 от: 28/05 до: 07/06 03.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Казанлък 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 06.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Казанлък 02.06.2018 от: 28/05 до: 07/06 03.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
TKT (3 Modules) На хартия София 02.06.2018 10.04.2018 285.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Шумен 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия София 02.06.2018 10.04.2018 95.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Казанлък 02.06.2018 от: 28/05 до: 07/06 03.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Добрич 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 06.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Добрич 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 06.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Варна 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Хасково 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 06.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Хасково 02.06.2018 от: 28/05 до: 07/06 03.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Казанлък 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
TKT (2 Modules) На хартия Варна 02.06.2018 10.04.2018 190.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Варна 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 06.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Варна 02.06.2018 от: 28/05 до: 07/06 03.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
TKT (2 Modules) На хартия София 02.06.2018 10.04.2018 190.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Казанлък 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 06.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Казанлък 02.06.2018 от: 28/05 до: 07/06 03.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Хасково 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 06.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Хасково 02.06.2018 от: 28/05 до: 07/06 03.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Добрич 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Хасково 02.06.2018 от: 28/05 до: 07/06 03.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Варна 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 06.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Варна 02.06.2018 от: 28/05 до: 07/06 03.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
TKT (3 Modules) На хартия Варна 02.06.2018 10.04.2018 285.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия София 05.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Пазарджик 05.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 13.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Пазарджик 05.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 13.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия София 05.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Пазарджик 05.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 13.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Плевен 06.06.2018 от: 02/06 до: 09/06 12.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Пазарджик 06.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Видин 06.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Видин 06.06.2018 от: 02/06 до: 09/06 12.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Пловдив 06.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Пловдив 06.06.2018 от: 02/06 до: 09/06 12.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия София 06.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия София 06.06.2018 от: 02/06 до: 09/06 12.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Плевен 06.06.2018 от: 02/06 до: 09/06 12.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Пазарджик 06.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Видин 06.06.2018 от: 02/06 до: 09/06 12.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Видин 06.06.2018 от: 02/06 до: 09/06 12.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Видин 06.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Пловдив 06.06.2018 от: 02/06 до: 09/06 12.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Пловдив 06.06.2018 от: 02/06 до: 09/06 12.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Пловдив 06.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Плевен 06.06.2018 от: 02/06 до: 09/06 12.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия София 06.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
BEC Vantage На хартия София 07.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 05.04.2018 370.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Монтана 08.06.2018 от: 04/06 до: 13/06 10.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Монтана 08.06.2018 от: 04/06 до: 13/06 10.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Враца 08.06.2018 от: 04/06 до: 13/06 10.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Враца 08.06.2018 от: 04/06 до: 13/06 10.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Монтана 08.06.2018 от: 04/06 до: 13/06 10.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Враца 08.06.2018 от: 04/06 до: 13/06 10.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Монтана 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Бургас 09.06.2018 от: 04/06 до: 14/06 11.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Бургас 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.05.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия Дупница 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Враца 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Дупница 09.06.2018 от: 04/06 до: 14/06 11.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Дупница 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Бургас 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия Кърджали 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Монтана 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Бургас 09.06.2018 от: 04/06 до: 14/06 11.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Казанлък 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия Монтана 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Бургас 09.06.2018 от: 04/06 до: 14/06 11.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Враца 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 235.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Дупница 09.06.2018 от: 04/06 до: 14/06 11.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Бургас 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Шумен 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия Враца 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Дупница 09.06.2018 от: 04/06 до: 14/06 11.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Дупница 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Варна 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Кърджали 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Враца 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия София 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 12.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 19.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Гоце Делчев 12.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 19.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Силистра 12.06.2018 от: 07/06 до: 16/06 12.04.2018 143.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Пазарджик 12.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 19.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Плевен 12.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 19.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 12.06.2018 от: 08/06 до: 15/06 15.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Силистра 12.06.2018 от: 07/06 до: 16/06 12.04.2018 146.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Видин 12.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 19.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Силистра 12.06.2018 от: 07/06 до: 16/06 12.04.2018 140.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Пловдив 12.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 19.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Силистра 12.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 19.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Враца 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Гоце Делчев 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пловдив 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Казанлък 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Силистра 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Монтана 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пазарджик 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Плевен 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Видин 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Бургас 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия Видин 14.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 16.04.2018 385.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия София 14.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 16.04.2018 385.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На компютър Силистра 16.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 11.05.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Силистра 16.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 11.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Сливен 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Стара Загора 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Ловеч 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Велико Търново 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Нова Загора 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Благоевград 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Елена 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Ямбол 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Русе 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Елена 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Велико Търново 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 245.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Стара Загора 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Сливен 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Ловеч 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Казанлък 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Велико Търново 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Нова Загора 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Благоевград 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Ямбол 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Русе 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Елена 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Велико Търново 30.06.2018 от: 22/06 до: 01/07 25.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 30.06.2018 от: 22/06 до: 01/07 25.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия София 30.06.2018 от: 22/06 до: 01/07 04.05.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър Велико Търново 14.07.2018 от: 06/07 до: 14/07 16.06.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CPE На компютър София 14.07.2018 от: 06/07 до: 14/07 16.06.2018 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 14.07.2018 от: 06/07 до: 14/07 16.06.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 21.07.2018 от: 13/07 до: 21/07 23.06.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 25.07.2018 от: 20/07 до: 28/07 28.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Перник 25.07.2018 от: 20/07 до: 28/07 28.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 26.07.2018 от: 20/07 до: 26/07 31.05.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Перник 26.07.2018 от: 20/07 до: 28/07 28.05.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 04.08.2018 от: 27/07 до: 04/08 13.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 10.08.2018 от: 03/08 до: 10/08 19.07.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 23.08.2018 от: 17/08 до: 23/08 11.07.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 24.08.2018 от: 17/08 до: 24/08 11.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 08.09.2018 от: 31/08 до: 08/09 25.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 28.09.2018 от: 21/09 до: 28/09 06.09.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 13.10.2018 от: 05/10 до: 13/10 31.08.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 03.11.2018 от: 26/10 до: 03/11 20.09.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 10.11.2018 от: 02/11 до: 10/11 28.09.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия София 01.12.2018 от: 23/11 до: 02/12 18.10.2018 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 04.12.2018 от: 30/11 до: 04/12 26.10.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 05.12.2018 от: 30/11 до: 09/12 22.10.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 07.12.2018 от: 30/11 до: 07/12 15.11.2018 375.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Ямбол 06.06.2027 от: 05/06 до: 06/06 01.06.2027 1.00 лв. Регистрирай се