Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На компютър София 17.02.2018 от: 09/02 до: 17/02 20.01.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 28.02.2018 от: 23/02 до: 02/03 15.01.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 10.03.2018 от: 02/03 до: 10/03 25.01.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 21.04.2018 от: 13/04 до: 21/04 06.03.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 19.05.2018 от: 11/05 до: 19/05 29.03.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 19.05.2018 от: 11/05 до: 19/05 29.03.2018 375.00 лв. Регистрирай се
BEC Higher На хартия София 26.05.2018 от: 18/05 до: 26/05 11.04.2018 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
BEC Vantage На хартия София 07.06.2018 от: 01/06 до: 07/06 05.04.2018 370.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.05.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На хартия София 09.06.2018 от: 01/06 до: 09/06 12.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 12.06.2018 от: 08/06 до: 12/06 19.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 12.06.2018 от: 08/06 до: 12/06 15.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 13.06.2018 от: 08/06 до: 13/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия София 14.06.2018 от: 08/06 до: 14/06 16.04.2018 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 14.07.2018 от: 06/07 до: 14/07 16.06.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CPE На компютър София 14.07.2018 от: 06/07 до: 14/07 16.06.2018 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 21.07.2018 от: 13/07 до: 21/07 23.06.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 25.07.2018 от: 20/07 до: 25/07 28.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 26.07.2018 от: 20/07 до: 26/07 31.05.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 04.08.2018 от: 27/07 до: 04/08 13.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 10.08.2018 от: 03/08 до: 10/08 19.07.2018 359.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 23.08.2018 от: 17/08 до: 23/08 11.07.2018 359.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 24.08.2018 от: 17/08 до: 24/08 11.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 08.09.2018 от: 31/08 до: 08/09 25.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Ямбол 06.06.2027 от: 05/06 до: 06/06 01.06.2027 1.00 лв. Регистрирай се