Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CPE На хартия София 05.12.2019 от: 29/11 до: 08/12 24.10.2019 395.00 лв. Регистрирай се