Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 21.04.2018 от: 13/04 до: 21/04 06.03.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Силистра 21.04.2018 от: 13/04 до: 21/04 06.03.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 19.05.2018 от: 11/05 до: 19/05 29.03.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Хасково 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Шумен 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Варна 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Казанлък 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Добрич 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 12.06.2018 от: 08/06 до: 15/06 15.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Враца 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Гоце Делчев 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пловдив 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Казанлък 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Силистра 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Монтана 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пазарджик 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Плевен 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Видин 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Бургас 13.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Силистра 16.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 11.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Елена 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Стара Загора 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Ловеч 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Нова Загора 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Русе 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Сливен 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Велико Търново 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Благоевград 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Ямбол 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Велико Търново 30.06.2018 от: 22/06 до: 01/07 25.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 21.07.2018 от: 13/07 до: 21/07 23.06.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 25.07.2018 от: 20/07 до: 28/07 28.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Перник 25.07.2018 от: 20/07 до: 28/07 28.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 04.08.2018 от: 27/07 до: 04/08 13.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 24.08.2018 от: 17/08 до: 24/08 11.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 08.09.2018 от: 31/08 до: 08/09 25.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 03.11.2018 от: 26/10 до: 03/11 20.09.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 05.12.2018 от: 30/11 до: 09/12 22.10.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 07.12.2018 от: 30/11 до: 07/12 15.11.2018 375.00 лв. Регистрирай се