Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия Варна 04.11.2017 от: 27/10 до: 04/11 29.09.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Враца 04.11.2017 от: 27/10 до: 04/11 29.09.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 04.11.2017 от: 27/10 до: 04/11 29.09.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Троян 04.11.2017 от: 27/10 до: 04/11 29.09.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Хасково 04.11.2017 от: 27/10 до: 04/11 29.09.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пловдив 04.11.2017 от: 27/10 до: 04/11 29.09.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 01.12.2017 от: 24/11 до: 01/12 09.11.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 02.12.2017 от: 17/11 до: 02/12 19.10.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 09.12.2017 от: 24/11 до: 09/12 26.10.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Велико Търново 09.12.2017 от: 24/11 до: 09/12 26.10.2017 369.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пазарджик 09.12.2017 от: 24/11 до: 09/12 26.10.2017 369.00 лв. Регистрирай се