Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На компютър София 16.02.2019 от: 08/02 до: 17/02 25.01.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 16.03.2019 от: 08/03 до: 17/03 31.01.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Кърджали 16.03.2019 от: 08/03 до: 17/03 31.01.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 18.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 01.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Хасково 01.06.2019 от: 24/05 до: 02/06 03.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 14.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Бургас 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Благоевград 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 24.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 20.07.2019 от: 12/07 до: 21/07 22.06.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 24.07.2019 от: 19/07 до: 28/07 29.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 10.08.2019 от: 02/08 до: 11/08 19.07.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 23.08.2019 от: 16/08 до: 25/08 11.07.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 19.10.2019 от: 11/10 до: 20/10 05.09.2019 385.00 лв. Регистрирай се