Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На компютър София 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 14.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Враца 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Гоце Делчев 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Бургас 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Видин 12.06.2019 от: 07/06 до: 17/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Монтана 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пазарджик 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Плевен 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Силистра 15.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Казанлък 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Стара Загора 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Сливен 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Ямбол 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пазарджик 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Ловеч 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Габрово 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пловдив 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Русе 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Благоевград 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Дупница 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Велико Търново 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Велико Търново 29.06.2019 от: 21/06 до: 30/06 30.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 20.07.2019 от: 12/07 до: 21/07 20.06.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Перник 24.07.2019 от: 19/07 до: 28/07 12.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 24.07.2019 от: 19/07 до: 28/07 12.06.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 10.08.2019 от: 02/08 до: 11/08 19.07.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 23.08.2019 от: 16/08 до: 25/08 11.07.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 19.10.2019 от: 11/10 до: 20/10 04.09.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 02.11.2019 от: 25/10 до: 03/11 19.09.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 04.12.2019 от: 29/11 до: 08/12 23.10.2019 385.00 лв. Регистрирай се