Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На компютър София 30.06.2018 от: 22/06 до: 01/07 25.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Велико Търново 30.06.2018 от: 22/06 до: 01/07 25.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 21.07.2018 от: 13/07 до: 21/07 23.06.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 25.07.2018 от: 20/07 до: 28/07 28.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Перник 25.07.2018 от: 20/07 до: 28/07 28.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 04.08.2018 от: 27/07 до: 04/08 13.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 24.08.2018 от: 17/08 до: 24/08 11.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 08.09.2018 от: 31/08 до: 08/09 25.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 03.11.2018 от: 26/10 до: 03/11 20.09.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 05.12.2018 от: 30/11 до: 09/12 22.10.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 07.12.2018 от: 30/11 до: 07/12 15.11.2018 375.00 лв. Регистрирай се