Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На компютър София 17.02.2018 от: 09/02 до: 17/02 20.01.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 28.02.2018 от: 23/02 до: 02/03 15.01.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 21.04.2018 от: 13/04 до: 21/04 06.03.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 19.05.2018 от: 11/05 до: 19/05 29.03.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 02.06.2018 от: 25/05 до: 03/06 03.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 12.06.2018 от: 08/06 до: 12/06 15.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 13.06.2018 от: 08/06 до: 13/06 12.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 21.07.2018 от: 13/07 до: 21/07 23.06.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 25.07.2018 от: 20/07 до: 25/07 28.05.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 04.08.2018 от: 27/07 до: 04/08 13.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 24.08.2018 от: 17/08 до: 24/08 11.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 08.09.2018 от: 31/08 до: 08/09 25.07.2018 375.00 лв. Регистрирай се