Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 20.07.2017 от: 14/07 до: 22/07 13.06.2017 369.00 лв.