Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия Бургас 10.03.2018 22.01.2018 95.00 лв.