Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
TKT (3 Modules) На хартия Велико Търново 14.04.2018 20.02.2018 285.00 лв.