Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE На хартия София 10.11.2018 от: 02/11 до: 10/11 28.09.2018 359.00 лв.