Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 28.02.2018 от: 23/02 до: 02/03 15.01.2018 375.00 лв.