Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На компютър София 17.02.2018 от: 09/02 до: 17/02 20.01.2018 375.00 лв.