Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE На хартия София 10.03.2018 от: 02/03 до: 10/03 15.01.2018 359.00 лв.