Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
PET for Schools На хартия Перник 21.04.2018 от: 13/04 до: 21/04 09.03.2018 245.00 лв.