Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
PET for Schools На хартия Стара Загора 24.11.2018 от: 16/11 до: 24/11 12.10.2018 245.00 лв.