Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE for Schools На компютър Велико Търново 08.12.2018 от: 30/11 до: 08/12 16.11.2018 359.00 лв.