Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия Плевен 08.12.2018 от: 30/11 до: 08/12 25.10.2018 375.00 лв.