Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На компютър София 16.02.2019 от: 08/02 до: 17/02 25.01.2019 385.00 лв.