Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE На хартия София 18.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 01.04.2019 365.00 лв.