Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CPE На хартия София 13.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 24.04.2019 395.00 лв.