Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE На компютър София 13.07.2019 от: 05/07 до: 14/07 13.06.2019 365.00 лв.