Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На компютър София 20.07.2019 от: 12/07 до: 21/07 20.06.2019 385.00 лв.