Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 23.08.2019 от: 16/08 до: 25/08 11.07.2019 385.00 лв.