Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия Плевен 20.04.2019 04.03.2019 99.00 лв.