Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 27.02.2019 от: 22/02 до: 03/03 16.01.2019 385.00 лв.