Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
PET for Schools На компютър София 17.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 25.04.2019 249.00 лв.