Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 23.03.2019 от: 15/03 до: 24/03 07.02.2019 385.00 лв.