Онлайн практикуми

Колебаете се кой изпит на Кеймбридж е най-подходящ за Вас?
Cambridge English Ви дава възможност да направите кратък онлайн тест, с който да добиете ориентировъчна представа за нивото си.
Можете да направите теста тук.


Cambridge English предлага възможност на кандидатите да направят пробен изпит за YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, ILEC проследяващ компонентите на изпита с изключение на компонента Говоренe.
Пробният изпит може да свалите оттук:
http://www.cambridgeenglish.org/prepare-and-practise/find-free-resources/

Ако желаете да направите пробен изпит, който да бъде проведен и оценен в съответствие с всички изпитни критерии на Cambridge English, моля регистрирайте се тук.
 

ОНЛАЙН ПРАКТИКУМИ FCE, САЕ и СРЕ!


Получавате нужната преди изпита практическа подготовка без дори да излизате от вкъщи! Двуседмичният онлайн практикум съчетава работа с интерактивни реални изпитни тестове, допълнена с две онлайн занятия с преподавател, на които:

 

♦ Получавате съвети и насоки как да подходите към всяка от частите на компонент Speaking

♦ Усвоявате стратегии за успешно справяне с различните видове писмени задачи при Writing

♦ Научавате доказано успешни думи и изрази, които да използвате по време на изпита

♦ Тренирате устния компонент на изпита


Вижте повече за изпитната подготовка в АВО