Preliminary English Test for Schools (PET for Schools) е сертификат, който удостоверява, че ученикът владее писмено и говоримо английски език на ниво леко напреднали. Изпитът има същия формат и ниво на сложност като изпита Preliminary English Test (PET), но при него застъпената тематика е съобразена с опита и интересите на учениците. Изпитът покрива и четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и говорене.

Защо PET for Schools?
• PET for Schools  е насочен специално към интересите на учениците и по този начин ги стимулира в изучаването на английски език.
• тъй като темите, застъпени в него, са съобразени с опита на учениците, той им дава самочувствие и увереност в знанията им по английски език.
• успешното полагане на PET for Schools вдъхновява учениците за полагане и на изпити за по-високи нива.
•  сертификатите на Cambridge ESOL дават на децата добър старт в живота, тъй като са международно признати от хиляди академични, правителствени и бизнес институции.

С какво ще помогне на учениците успешното полагане на PET for Schools?
PET отговаря на ниво B1 от Общата Европейска Езикова Рамка – интернационално призната база за сравнение за езикови умения. Рамката се състои от 6 нива от А2 до С2.

Например за ниво В1 се очаква човек да може:
• Да разбира основните моменти, когато носител на езика говори ясно по познати теми, свързани с работа, училище, свободно време.
• Може да се справи в повечето ситуации, които биха възникнали по време на пътуване в район, където се говори на езика.
• Може да произведе кратък свързан текст по теми, които са му познати или представляват интерес за него.
• Може да опише преживявания и събития, мечти, надежди и амбиции и накратко да изтъкне аргументи и доводи за мнението си и плановете си.

Подготовката за този изпит ще им даде тези практически езикови умения.

Какво включва изпитът PET for Schools?
PET се състои от 3 компонента:

Четене и Писане: 1 час и 30 мин.
Слушане: 30 минути
Говорене: 10-12 минути

Регистрирай се сега!

Списък с изпитни дати за PET for Schools