Certificate in Advanced English (CAE) е изпит за хора с високо ниво на английски език. Той е предназначен за тези, които могат устно и писмено да използват езика в професионална и социална обстановка. Сертификатът се радва на широко признание както в академичните, така и в бизнес средите.


За Вас ли е САЕ?


Можете ли ...
•  да използвате ефективно английски в обучението и работата си?
•  да използвате английски уверено и гъвкаво?
•  да изготвяте добре оформени писмени работи, засягащи сложни и разнообразни теми?
Ако това отговаря на Вашите умения, значи CAE е точно за Вас.

Каква полза Ви носи сертификатът CAE?
Cambridge ESOL е част от световно известния Университет Кеймбридж, прочут със своята история и традиции. Получаването на сертификат CAE от Университета Кеймбридж е сериозно постижение и носи следните преимущества:
• сертификатът е безсрочен
• сертификатът е широко признат в академичните и бизнес среди по света.
• хиляди работодатели, университети и правителствени институции официално признават този сертификат за удостоверение владеене на език на ниво C1 от Европейската езикова рамка (CEFR).
За списък на университетите в Обединеното Кралство, признаващи CAE натиснете тук.
За списък на университетите в САЩ, признаващи CAE натиснете тук.
За подробен списък на институциите, признаващи CAE натиснете тук.
• взимането на този сертификат Ви дава необходимата увереност за започване на подготовка за изпита СРЕ.
• той Ви дава увереност да използвате езиковите си умения в напълно реални ситуации.

С какво ще Ви помогне успешното полагане на CAE?
CAE отговаря на ниво C1 от Общата Европейска Езикова Рамка – интернационално призната база за сравнение за езикови умения. Рамката се състои от 6 нива от А1 до С2.

Например за ниво С1 се очаква човек да може:
• Да разбира широк диапазон от сложни и по-дълги текстове и да улавя значение в подтекст.
• Може да се изразява свободно и гладко без видими затруднения, като не се колебае каква фраза или дума да употреби.
• Може да употребява езика гъвкаво и ефективно за социални, академични и професионални цели.
• Може да създава ясен, добре организиран и подробен текст по сложни теми, като демонстрира добро владеене на структурата на текста, както и на свързващите думи и съюзи.

Подготовката за този изпит ще Ви даде тези практически езикови умения.

Какво включва изпитът САЕ?

CAE се състои от 4 компонента:

Четене и употреба на езика: Продължава 1 час и 30 мин. и съдържа 56 въпроса. В тази част на изпита трябва да демонстрирате уменията си да се справяте с различни видове текст, като статии във вестници или списания, доклади, реклами, брошури, писма, съобщения и др. Този компонент проверява, също така колко добре владеете английската граматика и колко богат е речниковият Ви запас.

Писане: Разполагате с 1 час и 30 мин. за да напишете два кратки текста от по около 180 - 260 думи. От Вас се иска да демонстрирате, че можете да пишете стилово различни текстове, като например писма, доклади, есета, статии, предложения и др.

Слушане: За 40 минути трябва да отговорите на 30 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате уменията си да разбирате говорим английски в различни ситуации, като например речи, презентации, интервюта, дискусии и радиопредавания.

Говорене: Тази компонента на изпита е с продължителност до 15 минути. В тази част на изпита, Вие ще се явите заедно с още един или двама други кандидати. От Вас се изисква да давате кратки отговори на въпроси и да говорите самостоятелно в продължение на една минута. Също така, от Вас се очаква да дискутирате теми или материали, като например снимки или възпроизведен текст, както в група, така и самостоятелно.

Всеки компонент има тежест 20% от общата оценка. Възможната крайна оценка е A, B, C, D или E. Кандидатите, които получат оценки A, B или C, се считат за успешно положили изпита и на тях бива издаден сертификат.

Регистрирай се сега!

Списък с изпитни дати за CAE