Денят на изпита

Денят на изпита е много важен. Затова, ако сте подготвени за него, изпитът ще мине гладко и може да се превърне в едно приятно изживяване.


Някои неща, които е добре да проверите:

- Трябва да отидете навреме за всеки изпит, защото в противен случай няма да бъдете допуснати до него:
      • Отидете 15 мин. по-рано за устния си изпит
      • Отидете 30 мин. по-рано за писмения си изпит
      • Препоръчително е в деня преди изпита да отидете до мястото на неговото провеждане, за да придобиете по-ясна представа за точното местонахождение на изпитния център и времето, което ще Ви е необходимо да стигнете до него в деня на изпита
- Не трябва да мамите по време на изпит
- Не трябва да говорите или да притеснявате никой от присъстващите след като започне изпита
- Запознайте се с датите и часовете на изпитите си! Възможно е устният изпит да е преди писмения!
- Проверете адреса, на който ще се проведе изпита.


На изпита си носете:

- Потвърждението за Вашата регистрация
- Документ за самоличност със снимка, като например лична карта, международен паспорт или шофьорска книжка
- Молив и химикалка


По време на изпита:

- Не внасяйте в стаята, в която ще се проведе изпита, никакви бележки, книги или листа
- Ще бъдете помолени да оставите чантата и палтото си в друга стая или в същата, но на отдалечено място. Не е позволено да ги вземете със себе си до изпитното място
- По правило тези, които по-рано са свършили с изпита, трябва да останат по местата си
- Цветни маркери могат да бъдат използвани, но не и за маркиране на отговори
- Не могат да бъдат използвани каквито и да било речници
- Може да си носите само вода в прозрачна бутилка
- Не е позволено да се пуши или пие (нещо, различно от вода) по време на изпита
- Не можете да напускате изпитната стая по време на изпита, без позволението на квестор


Мобилни телефони и други електронни устройства:


- Използването на мобилни телефони и други електронни устройства не е позволено. Сложете ги на бюрото и следвайте инструкциите, подадени Ви от квестора. Не ги оставяйте в палтото или чантата си.