Компютърно Базирани Изпити на Cambridge ESOL


Все повече изпити на Cambridge ESOL са достъпни и в компютърно базиран вариант. В момента изпитите, които можете да положите в компютърен вариант, са: KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, CAE, BEC Preliminary, BEC Vantage и BEC Higher.

Ето накратко кои са предимства на компютърно базираните изпити:

Гъвкавост и бързина:

• кандидатите имат на разположение по-голям брой изпитни дати на година
• те могат да се регистрират за изпит до две седмици преди изпитната дата, което им позволява да се явят когато се чувстват най-добре подготвени.
• получаването на изпитните резултати също става по-бързо - около две седмици след полагането на изпита.


Удобство и намаляване на стреса:

• кандидатите могат лесно да променят отговорите си по време на изпита, което спестява време.
• автоматично преброяване на думите по време на компонента писане.
• не се налага пренасянето на резултатите на хартия, което води до по-малко грешки и спестява време.
• използването на слушалки при компонента слушане дава възможност на кандидатите да регулират силата на звука до предпочитано от тях ниво.
• наличието на таймер за оставащото време за всеки компонент от изпита предпазва кандидатите от допускане на сериозни грешки при планиране на времето им, както и им помага да извлекат максимума от техните знания.

За сигурността на информацията отговаря най-съвременна система за криптиране.