Резултати

Резултатите за някои от изпитите ще са достъпни онлайн на страницата на Cambridge ESOL. Вашият изпитен център ще Ви предостави информация относно страницата и датата, на която ще бъдат достъпни резултатите. Резултатите за други изпити ще бъдат изпратени на Вашия изпитен център, а оттам препратени и на Вас.
Ако имате съмнения относно достоверността на резултата Ви, моля обадете се без забавяне на Вашия изпитен център и те ще Ви предоставят подробности относно процедурата за запитвания и апели. Допълнителна информация може да получите на www.CambridgeESOL.org.
Cambridge ESOL не отговаря на индивидуални запитвания за резултатите от изпита. Цялата достъпна информация е включена във вече получените от Вас резултати.

Сертификати

При положение, че сте положили изпита успешно, ще получите сертификата си от Вашия изпитен център 3 до 6 седмици след получаването на резултатите от изпита, като за компютърно базираните изпити периодът за получаване на резултатите е по-кратък от този за изпитите на хартия.
Не губете Вашия сертификат, тъй като в случай на загубата му, Cambridge ESOL няма да го подмени, но може да издаде "Удостоверение за резултат". В такъв случай кандидатът трябва да се свърже с Cambridge ESOL и да подаде молба за издаване на този документ, който удостоверява Вашия резултат.

antalya sex shop   antalya sex shop   sex shop sakarya   sakarya sex shop   sakarya erotik shop   sakarya sex shop