Регламент на изпитен център АВО

1.    Кандидатът се счита за регистриран след внасяне на цялата сума. Ако не получим плащане до крайния срок за регистрация за този изпит, регистрацията на кандидата се анулира.

2.    Отказ от изпит:

  • При отказ на кандидат от явяване на изпит в рамките на срока за регистрация, обявен от АВО, изпитната такса може да се прехвърли за следващата сесия в пълен размер или да бъде възстановена след приспадане на административна такса в размер на 50.00 лв. След изтичане на срока за регистрация, таксата не може да се прехвърля или да бъде възстановена, освен в случаите, описани по-долу.

 

  • Ако кандидат, регистриран за изпит в АВО, не може да се яви на датата поради заболяване, АВО ще приема писмени молби за частично възстановяване на изпитната такса не по-късно от 3 дни след датата на изпита. Прилага се оригинален болничен лист или медицинска бележка (за учащи). В този случай АВО възстановява 50 % от внесената такса.

 

  • В случай, че заболяването възпрепятства кандидата да се яви само на устната част на изпита и уведоми АВО, не по-късно от един ден преди датата на устния изпит, при възможност ще му бъде предложена друга дата. Ако АВО не може да предостави друга дата или кандидатът няма възможност да се яви на друга дата за устен изпит, той има право да попълни молба за частично възстановяване на изпитната такса по реда описан по-горе.

 

3.    АВО си запазва правото да отмени изпитна дата, ако броят на регистрираните кандидати не покрива необходимия изискуем от Кеймбридж минимум кандидати за изпитна сесия. В такъв случай кандидатите имат право:

 

  • да се регистрират за следваща дата и да направят два безплатни пробни изпита

 

  • да получат обратно 100% от внесената такса


4.    АВО си запазва правото на промяна на таксите за изпит в случай на хиперинфлация в страната.

sex shop | sex shop | sex shop | sex shop | sex shop | sex shop | sex shop | vibrator | vibrator | vibrator | izmir sex shop | izmir sex shop | ankara sex shop | ankara sex shop | antalya sex shop | penis pompasi | penis pompasi | balıkesir sex shop