Минимални технически изисквания за провеждане на компютърно базирани изпити:

1) Локална мрежа с не по-малко от 20 компютъра
2) Минимум 512 MB RAM
3) Работеща звукова карта и слушалки за всеки компютър
4) Достъп до работещ мрежов принтер
5) Надеждна интернет връзка


За повече подробности как Вашата институция би могла да стане изпитна база ни пишете тук.