Трябва ли да съм взел сертификат за по-ниско ниво, за да се явя на изпит за по-високо?

Не е необходимо. Можете да се явите на което ниво изпит пожелаете.

Трябва ли да съм посещавал някакъв курс, преди да се запиша за изпита?

Не е необходимо. Всеки може да се запише за изпит по негово желание.

Колко пъти мога да се явя на даден изпит?

Можете да се явите на изпит колкото пъти пожелаете, като за всяко едно явяване трябва да се регистрирате отново и да внасете небходимата такса.

Мога ли да се запиша сега и да платя по-късно?

Не. Плащането се изисква, когато се записвате.

Защо не съм си получил сертификата?

Сертификатите се издават на кандидатите положили успешно изпита. Те се изпращат на училището, в което е проведен изпита, или лично на кандидата. Ако сертификатът бъде върнат обратно в центъра, защото не е бил взет от пощата или в случай на сменен адрес, той остава в центъра докато кандидатът не се свърже с него и не бъде платена допълнителна такса – след което сертификатът бива изпратен отново.

В случай, че сертификатът е увреден, мога ли да получа нов?

Да. Сертификатът може да бъде заменен срущу малка такса (в случай, че бъде върнат до 6 месеца след изпита), ако е бил повреден по време на транспорта. Повреденият сертификат трябва да бъде върнат на Изпитен център АВО. Сертификат, който е бил увреден по време на пожар или наводнение, ще бъде заменен срещу такса от £20 и документ, удостоверяващ инцидента/документ за застраховка. Ако такъв документ не бъде представен, кандидатът трябва да попълни документи за издаване на Certifying Statement.

Може ли сертификатът да бъде заменен, в случай че бъде изгубен?

Не. Ако оригиналът бъде загубен, кандидатът трябва да подаде документи за издаване на извлечение от Cambridge English в Изпитен център АВО. За този документ се заплаща такса.

Ако името на сертификата ми е сгрешено, може ли да бъде сменен?

Да. По време на изпита кандидатите са разписват, че името им на изпитните материали е правилно изписано, или попълват молба за промяна. След заявление сертификатът може да бъде сменен до 6 месеца след датата, на която е изпратен оригиналът, срещу сумата от 70 лева. Ако молбата е изпратена след тези 6 месеца се заплаща допълнителна административна такса. И в двата случая ще ви бъде изпратен дубликат на сертификата, стига оригиналът да бъде върнат.

Ако съм сменил името си, мога ли да сменя сертификата си?

Не. Центърът трябва да е уведомемен за смяната на името най-късно на писмената част от изпита.

Каква е валидността на сертификата?

Сертификатите на Cambridge English са безсрочни.

Мога ли да се явя повторно на изпит за по-добра оценка?

Да. Можете да се явите отново, стига да се запишете и платите таксата.

Какви са оценките за FCE, CAE?

От 2015г. Университетът Кеймбридж въвежда нова скала за оценяване.

изпит FCE
изпит CAE

180 - 190 - сертификат FCE с оценка А
174 - 179 - сертификат FCE с оценка В
160 - 173 - сертификат FCE с оценка С
140 - 159 - сертификат за ниво В1

200 - 210 - сертификат CАE с оценка А
193 - 199 - сертификат CАE с оценка В
180 - 192 - сертификат CАE с оценка С
160 - 179 - сертификат за ниво В2

Ако кандидатът използва само главни букви, това ще се отрази ли на оценката му?

Използването на главни букви на изпитите е допустимо. За някои от отговорите дори се изисква да бъдат попълнени с главни букви.

Признати ли са изпитите FCE, CAE, CPE от университетите в САЩ?

Броят на университетите в САЩ, които признават тези сертификати непрекъснато расте. Пълния списък университети, които признават тези серификати можете да намерите тук: http://www.cambridgeesol.org/recognition/search.php

Трябва ли да са положени успешно всички отделни части на изпита, за да е успешен изпита като цяло?

Не. Цялостната оценка за изпита се формира от сумарната оценка за всички отделни части. Възможно е кандидати, които са се представили по-слабо на някоя от частите, да компенсират това с добро представяне в останалите части.

Възможно ли е човек със зрително увреждане да се яви на изпит?

Да, възможно е, дори за напълно незрящи хора. Свържете се с Изпитен център АВО за повече информация относно едър шрифт и изпитни материали на Брайлово писмо. Необходимо е центърът да бъде информиран за специфичните нужди на кандидата 6 месеца преди изпита. Трябва да бъде представено медицинско удостоверение. Колкото по-рано центъра бъде уведомен, толкова по-добри условия могат да бъдат създадени.

Мога ли да се явя на изпит, ако имам медицински проблеми?

Преди записването, кандидатът или преподавателят, трябва да се свържат с Изпитен център АВО, за да уведомят за необходимостта от по-специални приготовления. При уведомяване след записването, ще Ви бъде отказано съдействие. В случай на отказ, кандидатът се оттегля от изпита, след предоставено медицинско удостоверение и 1/3 от таксата за изпита ще му бъде върната.

Ако имам запитване относно получения резултат, към кого да се обърна и какво мога да направя?

Запитвания до Cambridge English Language Assessment относно резултатите от изпит от името на кандидатите могат да се извършват само чрез Изпитния център до края на месеца, следващ датата на публикуване на резултатите. За да се възползвате от тази възможност, моля свалете формата за запитвания от следния линк: http://avo-bell.com/source/ResultsEnquiryForm.doc и я изпратете попълнена на exams@avo.bg. Ще получите отговор от нас в рамките на два работни дни. Решенията на Cambridge English, отнасящи се за резултатите, са окончателни. За повече информация можете да посетите http://www.cambridgeenglish.org/help/enquiries-and-appeals/