2013-12-20 15:40:00

На 3 Декември  в Тракийски Университет, Стара Загора,  АВО проведе семинар, посветен на  сертификатите на Университета Cambridge за преподаватели по английски език Тeaching Knowledge Test(ТКТ). Семинарът беше тясно специализиран, отразяващ най-новите практики в  областта на методиката с лектор Daniel Klukowski - CЕЛТА Trainer and Cambridge Examiner.