2013-12-20 15:44:43

Вече ILEC и във Варна

На 16 Ноември АВО проведе за първи път във Варна, специално за Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ изпита на Cambridge за юридически английски ILEC.