2014-11-19 16:47:13

Промяна в изпитния формат на FCE и CAE от 2015 г.

От началото на 2015 г. два от най-масовите изпити на Университета Кеймбридж - FCE и САЕ предстои да претърпят промяна в изпитния формат. Целта е осъвременяване на двата изпита, за да съответстват те максимално на променящите се изисквания към оценяването на езиковото ниво.Същевременно промени ще настъпят и в скалата за оценяване, както и в начина на формиране на крайния резултат.

Какви са промените в изпитния формат?


1. Намалява общата продължителност на изпита както следва:

        
  • продължителността на изпит FCE ще намалее с 30 минути, като той вече ще бъде с дължина 3 ч. и 30 мин.
  •     
  • продължителността на изпит САЕ ще намалее с 45 минути, като той вече ще бъде с дължина 3 ч. и 55 мин.

2. Компоненти Reading и Use of English се обединяват в едно, с което броя изпитни задачи намалява от 5 на 4. Новият обединен компонент ще формира най-голям процент от общата оценка - цели 40%.

        
  • при изпит FCE новият обощен компонент ще бъде с продължителност 1 ч. и 15 мин. и ще съдържа общо 52 въпроса
  •     
  • при изпит САЕ новият обобщен компонент ще бъде с продължителност 1 ч. и 30 мин. и ще съдържа общо 56 въпроса

3. Промени има и в частта Writing. От 2015 г. първият от двата въпроса в този компонент задължително ще бъде есе (essay) върху предварително зададен текст.