2014-12-17 14:04:10

Как се променя скалата за оценяване

Как се променя скалата за оценяване?


От началото на 2015 г. Университетът Кеймбридж променя начина, по който ще се отчита резултата от положените изпити. Всички изпитвани ще получават резултат поотделно за всеки компонент на изпита - Speaking, Writing, Listening, Reading & Use of English. Общатa оценка от изпита ще се формира като средно аритметично от оценките на всеки компонент. Диапазоните, в които могат да варират резултатите от изпити FCE и САЕ са както следва:

                                                                                                 
изпит FCE
            
изпит CAE
            

180 - 190 - сертификат FCE с оценка А
173 - 179 - сертификат FCE с оценка В
160 - 172 - сертификат FCE с оценка С
140 - 159 - сертификат за ниво В1

            
200 - 210 - сертификат CАE с оценка А
193 - 199 - сертификат CАE с оценка В
180 - 192 - сертификат CАE с оценка С
160 - 179 - сертификат за ниво В2

За примерна таблица за сравняване на резултатите натиснете ТУК.


Ако искте да определите как дадено ниво от Общата европейска езикова рамка, резултат от IELTS или друг изпит на Cambridge English Language Assessment, положен преди 2015 година, се съотнася към резултата по новата Скала на Cambridge English, можете да използавте конвертора на резултати по-долу.