Общ английски
CAE
Вариант на хартия
Враца
04.11.2017
27.10.2017-04.11.2017

Моля, напишете на латиница имената си така, както искате да бъдат изписани на сертификата.

* - на латиница
* - на латиница
* - на латиница
*

Ден:

Месец:

Година:

*
*
Документ за самоличност
(л.к., международен паспорт,
шофьорска книжка, друго) *
Адрес за кореспонденция * - на латиница
Моля, посочете 2 най–надеждни телефона за връзка с Вас (Ваш или на Ваш близък) *
* - на този адрес ще получавате всичката информация свързана с изпита
*
Имате ли дата, на които не можете да се явите на устния компонент (интервюто) в обявения от Университета Кеймбридж период?
(Ако имате, моля посочете кога и по какви причини) *
Имате ли нужда от специални условия за провеждане на изпита (напр. проблеми със слуха или зрението). (Ако имате, моля опишете и подкрепете с медицинско удостоверение) *
Давам съгласието си според новите правила за явявавне на изпит на Университета Кеймбридж да ми бъде направена снимка в деня на устната и/ или писмената част на изпита. Съгласен съм тази снимка да се съхранява на защитения Cambridge ESOL Results Verification уебсайт, както и че снимката ще се предоставя единствено на организации / физически лица, на които лично мога да дам разрешение да проверят получения резултат.
С настоящото изразявам желанието си да бъда регистриран за този изпит и заявявам:
2. Давам съгласието си на AВO да приеме и предостави моите лични данни на Университета Кеймбридж с цел администриране на изпита.
3. Информиран съм, че Университетът Кеймбридж е притежател на правата за всички изпитни въпроси и материали. Всички изпитни материали са собственост на Университета Кеймбридж и не се връщат.
Задължителните за попълване полета са маркирани с *