Какво представлява ТКТ?

 

Teaching Knowledge Test е възможност да придобиете по-високо равнище в професионалното преподаване на английски език като чужд или да задълбочите и разширите знанията си в тази област. ТКТ е съвкупност от няколко независими един от друг модула, които осигуряват здрава основа нужна на преподавателите по английски език. Предназначен е за учители в основни училища, гимназии, на частна практика, за такива, които искат да опреснят знанията си или са начинаещи учители. За всеки един модул ще получите отделен сертификат, който е всепризнат и отразяващ Вашата квалификация в областта на  изпитани и най-модерни методически практики.

Изисква В1+ ниво на владеене на английски според Общата Европейска Езикова Рамка.

Всеки един модул може да бъде взет самостоятелно и отделно от другите.


НОВО!

 

Явете се на ТКТ с АВО Езиков и Изпитен Център и придобийте своята Пета професионално-квалификационна стапен (Чл. 58, ал.2, т.4 от Наредба 12 / 26.09.2016 г.)

 

За да направите пробен тест, последвайте следния линк:

www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/tkt/prepare-for-tkt


Изпитни дати 2017

Град

Дата

Краен срок за регистрация

Такса

Благоевград

23.6.2017

27.4.2017

89 лв.

Бургас

6.6.2017

5.4.2017

Варна

2.6.2017

5.4.2017

Велико Търново

23.6.2017

27.4.2017

Видин

2.6.2017

5.4.2017

Враца

6.6.2017

5.4.2017

Добрич

2.6.2017

5.4.2017

Ловеч

2.6.2017

5.4.2017

Пазарджик

6.6.2017

5.4.2017

Плевен

6.6.2017

5.4.2017

Пловдив

6.6.2017

5.4.2017

Русе

23.6.2017

27.4.2017

Силистра

6.6.2017

5.4.2017

Сливен

23.6.2017

27.4.2017

София

27.5.2017

30.3.2017

24.6.2017

27.4.2017

Стара Загора

23.6.2017

27.4.2017

Хасково

2.6.2017

5.4.2017

Шумен

2.6.2017

5.4.2017


 

 

 

ТКТ е фокусиран върху:

 • Терминология за преподаватели.
 • Езика, който се използва за да се обяснят методите на преподаване.
 • това как преподавателите да изибрат и да използват различни източници.
 • Ключовите моменти в планирането на урок.
 • Мотивационните и ръководни умения за постигане на опрдеделен резултат.

 

Модул 1:

 • Език и основи на усвояване и преподаване
 • обясняване структурата на езика и езикови умения
 • основи на иучаване и преподаване

 

Модул 2:

 • Планиране целостта и последователността на учебния материал.
 • Подбор и употреба на допълнителни източници

 

Модул 3:

 • Езикови затруднения при преподаване
 • Управление на процесите при преподаване.

 

Тези три основни модула могат да бъдат държани като цялостен изпит или модул по модул, в последователност удобна на кандидатите. За всеки модул кандидатите ще имат по 80 минути за отговор на 80 въпроса на тестови принцип.

 

ТКТ за начална училищна възраст:

Фокусиран върху изготвяне на стратегии и умения за работа с ученици от 6-12 години, упражнения и източници, методи за тестване на усвоения материал.

80 въпроса в четири области- усвояване на знанията и развитие на малките ученици, планиране на уроците им, учителски стратегии, класови занятия и проверка на знанията.

 

ТКТ CLIL( Content and language integrated learning):

Допълнителен, удължен модул за учители преподаващи общообразователни предмети на английски език. 80 въпроса в две части- знания и принципи за CLIL и разработка и поднасяне на урок.

 


 

CELTA (Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults) е курс за квалификация на  хора, които искат да практикуват като учители по английски език като чужд. Сертификатът CELTA на Cambridge е най-добрия в своята сфера. Можете да разчитате на това, че е признат и че качество, което предлага е отличено с награда от Cambridge English Language Assessment, част от университета Cambridge. Всеки курс, който посещавате е наблюдаван от външен оценяващ, което гарантира високия стандарт на Cambridge CELTA независимо къде се явявате.

 

За повече информация вижте тук: (http://www.teflcertificates-avo.com/en/celta)

 

DELTA е дипломата издавана от Cambridge за преподаване на английски език, която е отразява най-висока квалификация и опит на професионално ниво. Ако вече имате значителен опит в преподаването Ви на английски език като чужд на възрастни, то DELTA ще ви помогне:

 

  • Да задълбочите разбирането си за принципите и практиките при преподаване на възрастни.
  • Да изследвате и проверите настоящите Ви практики и методи.
  • Да приложите резултатите от наученото и отразеното в сегашната Ви учителска или дори по-горна позиция.

 

 

Още за въведеня през 2008 Delta modular и още информация вижте тук: (http://www.teflcertificates-avo.com/en/delta)