Какво представлява ТКТ?

 

Teaching Knowledge Test е възможност да придобиете по-високо равнище в професионалното преподаване на английски език като чужд или да задълбочите и разширите знанията си в тази област. ТКТ е съвкупност от няколко независими един от друг модула, които осигуряват здрава основа нужна на преподавателите по английски език. Предназначен е за учители в основни училища, гимназии, на частна практика, за такива, които искат да опреснят знанията си или са начинаещи учители. За всеки един модул ще получите отделен сертификат, който е всепризнат и отразяващ Вашата квалификация в областта на  изпитани и най-модерни методически практики.

Изисква В1+ ниво на владеене на английски според Общата Европейска Езикова Рамка.

Всеки един модул може да бъде взет самостоятелно и отделно от другите.


НОВО!

 

Явете се на ТКТ с АВО Езиков и Изпитен Център и придобийте своята Пета професионално-квалификационна стапен (Чл. 58, ал.2, т.4 от Наредба 12 / 26.09.2016 г.)

 

За да направите пробен тест, последвайте следния линк:

www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/tkt/prepare-for-tkt


Изпитни дати 2018

City Exam date Registration deadline
Burgas 10.3.2018 22.1.2018
Veliko Tarnovo 14.4.2018 20.2.2018
Plovdiv 19.5.2018 26.3.2018
Varna 2.6.2018 10.4.2018
Sofia 2.6.2018 10.4.2018


 

 

 

ТКТ е фокусиран върху:

 • Терминология за преподаватели.
 • Езика, който се използва за да се обяснят методите на преподаване.
 • това как преподавателите да изибрат и да използват различни източници.
 • Ключовите моменти в планирането на урок.
 • Мотивационните и ръководни умения за постигане на опрдеделен резултат.

 

Модул 1:

 • Език и основи на усвояване и преподаване
 • обясняване структурата на езика и езикови умения
 • основи на иучаване и преподаване

 

Модул 2:

 • Планиране целостта и последователността на учебния материал.
 • Подбор и употреба на допълнителни източници

 

Модул 3:

 • Езикови затруднения при преподаване
 • Управление на процесите при преподаване.

 

Тези три основни модула могат да бъдат държани като цялостен изпит или модул по модул, в последователност удобна на кандидатите. За всеки модул кандидатите ще имат по 80 минути за отговор на 80 въпроса на тестови принцип.

 

ТКТ за начална училищна възраст:

Фокусиран върху изготвяне на стратегии и умения за работа с ученици от 6-12 години, упражнения и източници, методи за тестване на усвоения материал.

80 въпроса в четири области- усвояване на знанията и развитие на малките ученици, планиране на уроците им, учителски стратегии, класови занятия и проверка на знанията.

 

ТКТ CLIL( Content and language integrated learning):

Допълнителен, удължен модул за учители преподаващи общообразователни предмети на английски език. 80 въпроса в две части- знания и принципи за CLIL и разработка и поднасяне на урок.

 


 

CELTA (Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults) е курс за квалификация на  хора, които искат да практикуват като учители по английски език като чужд. Сертификатът CELTA на Cambridge е най-добрия в своята сфера. Можете да разчитате на това, че е признат и че качество, което предлага е отличено с награда от Cambridge English Language Assessment, част от университета Cambridge. Всеки курс, който посещавате е наблюдаван от външен оценяващ, което гарантира високия стандарт на Cambridge CELTA независимо къде се явявате.

 

За повече информация вижте тук: (http://www.teflcertificates-avo.com/en/celta)

 

DELTA е дипломата издавана от Cambridge за преподаване на английски език, която е отразява най-висока квалификация и опит на професионално ниво. Ако вече имате значителен опит в преподаването Ви на английски език като чужд на възрастни, то DELTA ще ви помогне:

 

  • Да задълбочите разбирането си за принципите и практиките при преподаване на възрастни.
  • Да изследвате и проверите настоящите Ви практики и методи.
  • Да приложите резултатите от наученото и отразеното в сегашната Ви учителска или дори по-горна позиция.

 

 

Още за въведеня през 2008 Delta modular и още информация вижте тук: (http://www.teflcertificates-avo.com/en/delta)