Живот в чужбина

Ако желаете да живеете в англоговоряща страна, умението Ви да говорите свободно езика ще отвори много нови врати пред Вас за работа и социален живот.

Имиграционните служби на някои страни изискват кандидат-имигрантите да потвърдят, че владеят английски език на необходимото ниво или взимат под внимание това ниво при разглеждане на документите.

За повече информация относно институциите, признаващи сертификатите на Cambridge English Language Assessment:
http://www.cambridgeenglish.org/recognition/