Работа и обучение в България

В последните години на членство на България в Европейския Съюз, изискването за владеене на английски език стана неразделна част от всяка една обява за работа. Все повече хора се нуждаят от достоверно свидетелство за уменията им по английски език, което да наклони везните в тяхна полза при кандидатстване за работа. Притежанието на сертификат на Cambridge English дава на потенциалния работодател международно призната гаранция, че кандидатът владее езика на необходимото ниво. Много водещи представители на българския бизнес като Coca-Cola HBC Bulgaria AD, CB Unionbank Ltd, Kozloduy NPP PLC, Solvay и други, признават и изискват сертификатите на Cambridge English от своите бъдещи служители.

Много български образователни институции като Софийския Университет "Св. Кл. Охридски", ТУ-София, Нов Български Университет и други, също признават сертификатите на Cambridge English като независим и достоверен документ за ниво на владеене на английски език.


За повече информация относно институциите, признаващи сертификатите на Cambridge English:
http://www.cambridgeenglish.org/recognition/